fbpx Skilsmisse - de økonomiske udfordringer | AktivFinans – din økonomiske rådgiver

Du er her

Skilsmisse - de økonomiske udfordringer

Skilsmisse - de økonomiske udfordringer

Nyhedsbrev september 2014

En skilsmisse er en voldsom begivenhed for alle, idet der udover de følelsesmæssige og familiemæssige udfordringer, også er store økonomiske udfordringer, når man skal gå hver til sit.
Ofte ejer parret i fællesskab en bolig og/eller en bil, og nogle gange også et sommerhus, der efterfølgende skal deles, og der vil som regel også være noget fælles gæld til realkreditinstitut, bank, pantebreve, finansieringsselskab o.a.
Traditionelt har løsningen været et salg af boligen, men det er desværre sjældent en god løsning i dag, idet der efter et salg kan være en ikke ubetydelig gæld tilbage.

Er salg den rigtige løsning?
I forbindelse med undersøgelse af et salg af boligen, vil de fleste opleve, at der er mere gæld end boligen kan indbringe - det økonomerne kalder teknisk insolvens. I forbindelse med et salg skal gælden indfries i en bestemt rækkefølge, hvilket ofte har den konsekvens, at det alene er gælden til kreditforeningen, der indfries og nogle gange kun en del af denne. 
Det vil sige, det er den billigste del af gælden, man dermed kommer af med, og man efterlades derefter med den dyre bankgæld. Efter salg af boligen vil de fleste kun have mulighed for at leje en bolig, idet en evt. restgæld fra den solgte bolig ofte vil medvirke til, at kreditforeningen/banken ikke vil hjælpe med køb af ny bolig.
I rigtig mange tilfælde vil det derfor være en bedre løsning, hvis den ene part kan blive boende i boligen.

Kan den ene part blive boende?
For at den ene part kan blive boende i boligen, er der typisk en række praktiske foranstaltninger, der skal foretages. Eksempelvis skal der laves aftaler med realkreditinstituttet og/eller banken. 
Forud for et møde med realkreditinstituttet/banken vil et væsentligt element være, at parterne er enige om delingen, og der for begge parter er lavet nogle aktuelle budgetter og ikke mindst skatteberegninger. 
Disse beregninger skal naturligvis også lægges til grund for begge parters fremtidige økonomiske situation/dagligdag – hvor der i budgettet også skal tages højde for øvrige udgifter/indtægter som for eksempel: børn, børnepenge, børneydelse, børnebidrag, fordeling af gælden, ekstra boligleje osv.

Fordeling af gælden
Den optimale løsning er at få en endelig aftale med banken omkring opdeling af gælden, således at parterne ikke er gensidigt afhængige af hinanden efter skilsmissen. 
Hvis dette ikke er muligt, skal der fortsat ske en opdeling af gælden, således at den del af gælden, der svarer til værdien af boligen, hvis den ene bliver boende, bliver for sig, og resten deles i 2 lige stor dele. Parterne kan naturligvis aftale en anden fordeling, men i de fleste tilfælde er udgangspunktet en deling. 
Hvis banken ikke vil være indstillet på en endelig deling, kan der arbejdes på, at parterne gensidigt kautionerer for hinanden, samt at banken bevarer sikkerhed i boligen dækkende den gamle gæld, men naturligvis ikke nogen ny gæld. En opdeling af gælden er vigtig, idet renteudgiften og dermed rentefradraget derved umiddelbart placeres hos den, der betaler.

Andre udfordringer
I de fleste parforhold er det som regel den ene part, der igennem tiden har taget sig af det økonomiske, og det er tilfældigt hvem af parterne, der på denne måde opnår viden og erfaring med det økonomiske. Men det efterlader ofte den anden part med nogle ekstra udfordringer, hvor det vil være en god ide, at trække på eksterne kræfter, der kan hjælpe med at sikre, at begge parter har overblik og fortrolighed med deres fremtidige økonomi.

En løsning af de økonomiske konsekvenser af en skilsmisse er en kompliceret og vanskelig sag, der sjældent kan løses af parret selv, – ikke mindst fordi der som regel også er mange følelser involveret, hvorfor det kan anbefales, at man tager kontakt til en uafhængig økonomisk rådgiver.

Har du nogle spørgsmål omkring skilsmisse, er du altid meget velkommen til at kontakte mig for en nærmere drøftelse.

Med venlig hilsen

Flemming Thorslund
Partner

Læs også vores andre nyhedsbreveBliv kontaktet af os

Det koster ikke noget

Aftal et møde med os, hvor vi helt uforpligtende kan drøfte dine muligheder.

Kontakt os

Menu

AktivFinans
Severinsminde
Severinsmindevej 6
4420 Regstrup

IVS CVR-nr. 3583 0758