fbpx Løste opgaver - Køb på tvangsauktion | AktivFinans – din økonomiske rådgiver

Du er her

Løste opgaver - Køb på tvangsauktion

Løste opgaver - Køb på tvangsauktion

Vi har i løbet af de sidste 2 år hjulpet en af vore kunder, der har en selvstændig virksomhed, med at købe nogle parcelhuse på tvangsauktion. Alle ejendommene bliver brugt til udlejning.
Vi har i fællesskab fundet de interessante ejendomme, haft forhandlinger med de 
realkreditinstitutter, der i forvejen havde lån i ejendommene  og sørget for, at vores kunde kunne overtage lånene.

Vi har deltaget på selve tvangsauktionen med

 • Budgivning
 • Udarbejdelse af dokumenter
  • Samtykkeerklæringer
  • Auktionsskøde og det endelige skøde
 • Tinglysning
 • Gennemgået alle omkostninger ved auktionen (hvor det som regel viser sig, at de omkostninger advokaten oplyser i salgsopstillingen er for høje). I de nævnte sager har besparelsen varieret fra kr. 3.000 til kr. 12.000

Honoraret til os i denne typer sager er fast og udgør kr 15.000 + moms. Det dækker også det, der normalt skal betales til en advokat


Vi har igennem en længere periode hjulpet en selvstændig erhvervsdrivende med at købe ejendomme på tvangsauktion.
Det har typisk været enfamiliehuse med henblik på udlejning.

Vores opgave har været følgende:

 • Forhandling med realkreditinstitutter/banker omkring finansiering
 • Gennemgang af materiale omkring ejendommen
 • Sikkerhedsstillelse i forbindelse med tvangsauktion
 • Deltagelse i budgivning
 • Indhentning af de nødvendige papirer efter auktionen, herunder auktionsskøde
 • Udarbejdelse og tinglysning af skøde

En samlet løsning fra A-Z.

Vi har en aftale om kun at beregne honorar på de ejendomme, hvor vores kunde bliver højestbydende. Vi har på nuværende tidspunkt set på 19 ejendomme, hvoraf vores kunde er blevet højstbydende på de 6 af dem.

Vores honorar ligger fast på kr. 15.000 + moms på de ejendomme der købes - og ingenting på de øvrige.

Kontakt os

Vil du have hjælp til at købe på tvangsauktion? Klik her

 Bliv kontaktet af os

Det koster ikke noget

Aftal et møde med os, hvor vi helt uforpligtende kan drøfte dine muligheder.

Kontakt os

Menu

AktivFinans
Severinsminde
Severinsmindevej 6
4420 Regstrup

IVS CVR-nr. 3583 0758