Du er her

Løste opgaver - Gæld

Løste opgaver - Gæld

En kvinde i starten af 50’erne henvendte sig til os i begyndelsen af 2015, idet hun efter ½ års sygdom var blevet afskediget fra sit job i en af de store landsdækkende banker.

Hun havde en del forbrugslån, som hun ikke kunne betale, nu når hun indenfor en kort periode skulle til at klare sig for sin understøttelse eller sygedagpenge.

Da hun forlod banken, var der desværre ikke nogen, der tog fat om hendes pensionsordning – en opgave som burde være naturlig for bankens HR afdeling eller fagforening.

Hun har ligesom mange andre funktionærer en pensionsordning, hvori indgår en dækning for tab af erhvervsevne. Hun havde faktisk 2.

Vi tog kontakt til begge pensionsselskaber, og efter de havde modtaget diverse dokumentation om kundens sygdom fra hhv. læge og kommune fik hun bevilget udbetaling af ”Tab af Erhvervsevne” fra begge selskaber, og endvidere fik hun præmiefritagelse på dem begge to.

Det betyder, at kunden p.t. i ”Tab af Erhvervsevne” modtager kr. 162.400 om året før skat!

Da vi gennemgik hendes lån, opdagede vi, at hun på de fleste lån havde tegnet forsikring mod arbejdsløshed eller sygdom.

Vi anmeldte hendes sygdom/arbejdsløshed til de pågældende forsikringsselskaber, og det bevirkede, at hun efterfølgende fik bevilget udbetaling fra de forskellige forsikringsselskaber i op til 12 måneder med mere end kr. 6.600 pr. måned eller i alt ca. kr. 80.000.

Alt i alt en win-win-situation for kunden.

Kunden er i øjeblikket i arbejdsprøvning, hvorfor hendes fremtidige situationen endnu ikke er afklaret, men takket være udbetalingerne fra hendes pensionsordninger og forsikringer, har hun fået en stor økonomisk hjælp i en i forvejen frustrerende og belastende situation.

 

Vi blev i foråret 2015 kontaktet af en kvinde på omkring 50 år.

Kvinden havde for nogle år siden - i forbindelse med en skilsmisse - været igennem en tvangsauktion og havde derfor en større gæld der fra.

Hun havde ikke fået gjort noget ved gælden, men havde blot ladet stå til i en længere årrække, men da hun nu var indgået i et nyt parforhold, ville hun gerne have gjort noget ved gælden, som var på kr. 440.000, hvilket var betydeligt mere, end hun var i stand til at betale.

Nu 9 måneder efter har vi fået afsluttet sagen med en aftale om en engangsbetaling af kr. 165.000, og vores kunde er nu fri af al den gamle gæld og har sparet kr. 275.000!

Honoraret til os blev kr. 12.000 + moms.

 

En kvindelig sosu-assistent i slutningen af 50’erne henvendte sig i sensommeren 2014 til os, idet hun efterhånden lå søvnløs om natten pga. sin økonomi.


Hun havde igennem en længere periode optaget lån for næsten ½ mio. kr., og havde i lang tid taget alt det overarbejde hun overhovedet kunne få, for at kunne overholde sine forpligtelser.

Denne situation var naturligvis på sigt ikke særlig holdbar, og hun bad derfor os om at hjælpe hende.

Det er nu lykkedes os at få forhandlet en ordning på plads med kreditorerne, således at hun nu afdrager et mindre beløb pr. måned fordelt over en længere løbetid, og hun behøver ikke længere tage overarbejde for at klare sine økonomiske forpligtelser, og ikke mindst - kan hun nu igen sove roligt om natten!

Honoraret til os blev kr. 12.500 + moms.

 

En pige sidst i 40'erne havde for et par år siden solgt sit hus med et underskud på godt kr 400.000, der nu var blevet ændret til et banklån til banken.
Hun havde en kæreste, hvor hun kunne bo uden reelt at bidrage til hverken husleje eller husholdning, idet  en stor del af hendes penge gik til betaling af banklånet, men hun var selvfølgelig ikke tilfreds med at være afhængig af sin kæreste.

Nu er det lykkedes at få banken til at acceptere en betaling på kr 2.500 om måneden, og der bliver ikke tilskrevet flere renter på lånet, og de kr. 2500 er tilpasset hendes økonomi, således at hun kan betale gælden uden at være afhængig af at kunne bo og spise "gratis" hos kæresten.

Regningen fra os blev på kr. 9.000 + moms.

 

Et ægtepar i starten af halvtredserne henvendte sig til os, da de havde et meget stort problem med en gæld på over 1. mio. kr. til en lang række finansieringsselskaber, og hvor de indgåede aftaler, som følge af meget høje renter og kort løbetid, markant oversteg deres muligheder for at betale.

Efter 14 mdr. har vi nu fået afsluttet sagen, således at disse lån bliver afviklet over en årrække, og som det vigtigste uden renter, således at betalingerne nu passer til parrets økonomi.

Vi har stået for al dialog med kreditorerne, udarbejdet det nødvendige materiale og deltaget i de fogedretsmøder, der desværre undervejs har været nødvendige.

Parret kan nu med ro i sindet se frem til en afvikling af deres forpligtelser, uden at det har været nødvendigt at sælge deres hus, og ikke mindst med en besparelse af renter i størrelsesordenen
kr. 150-200.000 om året i de første år.

Honoraret til os udgjorde kr. 23.625 + moms, der løbende bliver afviklet med en månedlig indbetaling.

 

 

 

Kontakt os

Vil du have hjælp til at få styr på din gæld? Klik her.Bliv kontaktet af os

Det koster ikke noget

Aftal et møde med os, hvor vi helt uforpligtende kan drøfte dine muligheder.

Kontakt os

Menu

AktivFinans
Severinsminde
Severinsmindevej 6
4420 Regstrup

IVS CVR-nr. 3583 0758