fbpx Hvis ulykken eller sygdommen rammer ..... | AktivFinans – din økonomiske rådgiver

Du er her

Hvis ulykken eller sygdommen rammer .....

Hvis ulykken eller sygdommen rammer .....

September 2017

Ingen kender dagen i morgen, og alle kan blive ramt af sygdom eller komme ud for en ulykke, så man ikke længere er i stand til at varetage sine personlige og økonomiske forhold.

Mange ældre mennesker vil gerne sikre hinanden, da risikoen for, at man bliver ramt af demens eller anden alvorlig sygdom, er større jo ældre man bliver. Men også for yngre mennesker kan det være en rigtig god idé at sikre hinanden, da man aldrig ved, hvornår ulykken rammer.

Den 1. september 2017 blev det muligt at få lavet en fuldmagt, således at man selv kan bestemme, hvem der i givet fald skal varetage ens interesser og selvfølgelig selv have indflydelse på, hvad der i givet fald skal ske. Denne fuldmagt kaldes en ”fremtidsfuldmagt”.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan sættes i kraft, når og hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan varetage sine personlige- og/eller økonomiske forhold som følge af sygdom eller lignende.

Hvad kan man bruge en fremtidsfuldmagt til?

Med en fremtidsfuldmagt bestemmer du selv, hvad den eller de personer, som du udpeger, skal kunne gøre på dine vegne, hvis du fx bliver syg eller kommer ud for en ulykke, så du ikke længere er i stand til at tage vare på dig selv.

Du kan give fuldmagt til nogle bestemte forhold eller generelt til alle dine personlige- og/eller økonomiske forhold.

De økonomiske forhold, der kan være omfattet af fremtidsfuldmagten, kan fx være, at:

 • oprette eller ændre en Betalingsservice-aftale i din bank
 • sælge dit hus, lejlighed, sommerhus eller bil
 • søge om offentlige ydelser, fx tilskud til medicin, boligydelse o.a.

De personlige forhold, som kan være omfattet af fremtidsfuldmagten, kan fx være, at

 • søge om hjemmehjælp på dine vegne hos kommunen
 • få aktindsigt i din journal hos lægen
 • komme med ønsker til plejehjemmet med hensyn til din omsorg og pleje

En fremtidsfuldmagt er en frivillig ordning, og er et alternativ til det offentligt fastsatte værgemål og til en almindelig fuldmagt, som man kan oprette efter Aftaleloven.

Her gælder fremtidsfuldmagten ikke:

 • Du mister ikke din personlige handlefrihed, hvis Statsforvaltningen vurderer, at din fremtidsfuldmagt skal træde i kraft.
 • Den eller de fremtidsfuldmægtige, som du på forhånd har udpeget, kan ikke tvinge dig til at udføre eller undlade en bestemt handling.
 • Du kan heller ikke give din fremtidsfuldmægtig/e mulighed for at optræde eller handle på dine vegne, hvis man ifølge loven ikke kan lade sig repræsentere på et særligt område.
 • En fremtidsfuldmægtig vil fx ikke kunne indgå ægteskab eller oprette testamente på vegne af dig og vil heller ikke kunne bestemme, at du skal flytte på plejehjem.

Kilde: Justitsministeriet

Hvordan opretter man en fremtidsfuldmagt?

 • En fremtidsfuldmagt oprettes og underskrives digitalt på www.tinglysning.dk.
 • Herefter skal den bekræftes af en notar ved byretten, og det koster kr. 300 (2017)
 • Er du fritaget for e-post, kan du få oprettet en fremtidsfuldmagt ved henvendelse til Statsforvaltningen.

Hvordan sættes fremtidsfuldmagten i kraft?

 • Statsforvaltningen sætter fremtidsfuldmagten i kraft, når betingelserne er opfyldt.
 • Er du selv i stand til det, beder du Statsforvaltningen om at gøre det.
 • Er du ikke i stand til det, kan fremtidsfuldmægtigen bede om, at fuldmagten bliver sat i kraft, men der skal forevises en lægeerklæring eller andet, der dokumenterer, at du befinder dig i en tilstand, hvor du ikke længere selv kan varetage dine forhold.
  I disse tilfælde foretager Statsforvaltningen en vurdering af, om du rent faktisk befinder dig en i sådan tilstand, og fuldmagten sættes kun i kraft, hvis det er tilfældet.
 • Så snart fuldmagten er sat i kraft, kan fremtidsfuldmægtigen benytte den.
 • Frem til den dag, hvor fuldmagten skal sættes i gang, fordi du ikke længere kan varetage dine egne forhold, bør du af og til tage indholdet af din fuldmagt op til revision, og tjekke om alt er, som du ønsker det.
 • Indtil fuldmagten skal sættes i kraft, kan du selv ændre og tilbagekalde fuldmagten.
 • Når fuldmagten først er sat i kraft, kan den kun ændres og tilbagekaldes, hvis Statsforvaltningen vurderer, at du er i stand til at forstå betydningen af det.
 • Prisen for at få sat fremtidsfuldmagten i gang koster kr. 900 (2017).


Læs mere om fremtidsfuldmagter her


Du kan også læse mere om fremtidsfuldmagter på Borger.dk

Har du brug for hjælp til at få fuldmagten på plads, så hjælper vi dig gerne.
Du kan kontakte os på en af følgende måder:

• Ring på tlf. 2970 6655
• Send en mail til: mail [snabel-a] aktivfinans.dk


Med venlig hilsen

Flemming Thorslund
PartnerBliv kontaktet af os

Det koster ikke noget

Aftal et møde med os, hvor vi helt uforpligtende kan drøfte dine muligheder.

Kontakt os

Menu

AktivFinans
Severinsminde
Severinsmindevej 6
4420 Regstrup

IVS CVR-nr. 3583 0758