Du er her

Nyhedsbreve

Nyhedsbreve

Tvangsauktion


I dette nyhedsbrev tager vi emnet tvangsauktion op.

Vi er tit involveret i sager, hvor nye kunder henvender sig forud for en truende tvangsauktion og i langt de fleste tilfælde har vi held med at undgå tvangsauktionen. Vi oplever ofte, at mange opfatter en tvangsauktion som uundgåelig, når først den truer, og denne opfattelse vil vi gerne have ryddet af vejen blandt andet via dette nyhedsbrev.

Hvad er en tvangsauktion?

Når du køber en ejendom, vil langt de fleste boligejere låne penge til finansiering af deres ejendom hos en kreditforening. Samtidig med at kreditforeningen låner dig penge, tager de pant i ejendommen, så de på den måde sikrer sig de flest mulige penge, hvis ejendommen sælges.

Hvis du ikke betaler forfaldne renter og afdrag til tiden, kan kreditor (panthaver) begære ejendommen solgt på en tvangsauktion, der foregår i fogedretten.

Det samme gælder, hvis du ikke betaler din ejendomsskat eller brandforsikring. For ejendomsskattens vedkommende, vil det være SKAT, der begærer din ejendom solgt på tvangsauktion. Du kan også risikere, at andre via et udlæg begærer din ejendom på tvangsauktion, men det er dog sjældent, selvom der ofte trues med det.

Når en ejendom sælges på tvangsauktion, bliver den som regel handlet til et beløb, der ligger langt under markedsprisen, så ofte får en eller flere panthavere kun en del af deres tilgodehavende - eller slet ingenting.

Gælden til de kreditorer, der ikke får dækket deres pant i ejendommen, bliver slettet i tingbogen. Men du skylder stadig pengene, og denne gæld forældes - medmindre kreditor/panthaver foretager sig noget efter tvangsauktionen - først efter 10 år.

Læs hele nyhedsbrevet her.

 

Er du en af de 730.000 boligejere, der skal have boligskat tilbage i 2019?

Fjern din dyre gæld med boligskat

Er du en af de 730.000 boligejere, der har betalt for meget i grundskyld og ejendomsværdiskat, er der godt nyt, idet du får penge tilbage fra Skat. Tilbagebetalingen sker dog først i 2019, når de nye ejendomsvurderinger er på plads.

Det er naturligvis glædeligt, at den for meget betalte boligskat tilbagebetales til de pågældende boligejere, men det er et ringe plaster på såret for de boligejere, der har måttet lade deres ejendom gå på tvangsauktion, fordi de ikke har kunnet betale deres for høje ejendomsskat!

Hvor meget du får tilbage afhænger bl.a. af:

• hvor i landet boligen er beliggende
• hvor høj en værdi boligen har
• hvordan boligen er vurderet i forhold til andre huse i området.

Læs hele nyhedsbrevet

 

Mød os på Tønderhus i Tønder

AktivFinans kommer til Tønder!

Vi er at træffe efter forudgående aftale på tlf. 6014 0669 til en personlig og fortrolig samtale den 10. og 11. april fra kl. 15:00 – 20:00.


Har du brug for økonomisk sparring, så kom og mød os på Tønderhus - og få smilet tilbage igen :-)

Læs hele nyhedsbrevet

 

Har du også et nytårsfortsæt?


Allerførst vil vi benytte lejligheden til at ønske dig et rigtigt GODT NYTÅR

Mange mennesker har et nytårsforsæt. Der skal måske lidt sundere mad på menuen, et par kilo skal smides, og lidt mere motion skal indføjes i den travle hverdag. Men hvad med økonomien? Trænger den ikke også til en gennemgang?

 

Læs hele nyhedsbrevet

 

Husk at få tjekket din forskudsopgørelse for 2017 - og undgå skattesmæk!


Forskudsopgørelsen for 2017 ligger nu klar i din skattemappe – og for at undgå at skulle betale restskat, anbefaler vi dig, at du løber den igennem, så alt er korrekt indberettet.
Du skal især være opmærksom på at rette din forskudsopgørelse, hvis din lønindkomst har ændret sig, hvis du har fået kortere eller længere på arbejde, hvis dine renteudgifter har ændret sig og hvis du er begyndt at betale børnebidrag.


Læs hele nyhedsbrevet

 

Får du også modregnet gæld i børnechecken?

Skylder du kommunen penge for dit barns dagpleje, vuggestue, børnehave eller skolefritidsordning?

Nogle forældre vælger at få det modregnet i børne- og ungeydelsen (børnechecken), men det kan blive en meget dyr løsning for dig!

Hvis man en måned mangler penge, er det "nemt" at undlade at betale for pasningen af sit barn, men vælger man at gøre det gang på gang løber det hurtigt op!

Mange kommuner rykker to gange for den manglende betaling og da et rykkergebyr udgør kr. 250, så betaler man hver eneste måned kr. 500 ekstra.

Læs hele nyhedsbrevet

 

Hvad skal du vælge – et realkreditlån eller et boliglån i banken?

Med de høje bidragssatser, som både Nordea, Nykredit og Totalkredit har varslet overfor deres kunder, vil der sikkert være mange boligejere, der overvejer, om de skal opsige deres kreditforeningslån og erstatte det med et prioritetslån (boliglån) i deres pengeinstitut.

Hvis du går i disse tanker, skal du tænke dig rigtig godt om!

Så lang tid du betaler på kreditforeningslånet, er lånet uopsigeligt, hvorimod et prioritetslån (boliglån) altid vil kunne opsiges, hvis banken måtte ønske det – uanset årsag. Formelt skal de begrunde det, men en begrundelse kan jo være, at de har brug for, at lånet bliver indfriet.

Læs hele nyhedsbrevet
 

Har du tjekket din årsopgørelse?

Mange danskere går deres årsopgørelse lidt for hurtigt igennem, og fokuserer nok mest på, om de skal have penge tilbage - eller om de skal betale restskat!

Men uanset om du skal have penge tilbage eller skal betale restskat, er det en rigtig god idé at bruge noget tid på at gennemgå din årsopgørelse for at tjekke om alt er, som det skal være. For det kan jo være, at du skal have endnu flere penge tilbage – eller at du pga. manglende indberetninger kan slippe for at betale den restskat, som SKAT har regnet sig frem til!

Mange mennesker har dog svært ved at gennemskue, om deres årsopgørelse er korrekt.

Læs hele nyhedsbrevet
 

Vigtigt at huske, hvis du har en pensionsordning....

Hvis du bliver ramt af en længevarende sygdom er det vigtigt, at sygdommen anmeldes i rette tid!

I de fleste tilfælde dækker pensionsordninger meget tidligt i forløbet dvs. lang tid, før det er blevet fastslået, at man har en varig nedsat arbejdsevne, men det er desværre de færreste personer, der er opmærksom på dette.

I denne sammenhæng er det derfor meget vigtigt at sørge for, at få sygdommen anmeldt så tidligt som muligt. For hellere anmelde en gang for meget end en gang for lidt!

Så hvis du er blevet ramt af sygdom, der er lidt mere end blot en almindelig influenza, så anmeld det til dit pensionsselskab, således at det er anmeldt, hvis det nu efterfølgende skulle vise sig at være langvarigt.

Læs hele nyhedsbrevet
 

Er du også i risikozonen for at blive skilt?

Ifølge Danmarks Statistik for 2014 var der 19.435 par, der blev skilt, hvilket er det højeste tal nogensinde! Samlet set bliver 54 % af alle gifte par skilt. Det er således mere end hver andet par, der bliver skilt i Danmark. Hertil kommer så alle de par, der ikke er gift med hinanden!

Er du i den situation, at du og din partner ofte skændes på grund af økonomien, så lad os hjælpe jer.

Læs hele nyhedsbrevet
 

Kan jeg trække mine børn fra i skat?

Forskudsopgørelsen for 2016 er nu tilgængelig på Skat.dk.

Langt de fleste af os har en tendens til bare at acceptere forskudsopgørelsen, men det er vigtigt, at se den igennem og få den rettet til, så man ikke kommer til at betale enten for meget eller for lidt i skat.

Vi ser i stor stil, at folk ønsker hjælp med det økonomiske – herunder ikke mindst omkring SKAT.

Læs hele nyhedsbrevet
 

Hvad gør du, når dit afdragsfrie realkreditlån udløber?

Har du et lån med afdragsfrihed, men er usikker på, hvad der sker, når afdragsfriheden udløber, så lad os hjælpe dig.

Hvis du følger debatten i medierne, kan du nemt få det indtryk, at der kun er en løsning, nemlig salg af ejendommen, men der er heldigvis en række muligheder.

Du kan i vores nyhedsbrev læse mere om det, ligesom du altid er velkommen til at få en uforpligtende snak om din situation.

Læs hele nyhedsbrevet
 

Når økonomien er blevet uoverskuelig eller strammer til…….

I disse år oplever rigtig mange mennesker, at økonomien strammer til, og det er svært at betale alle sine regninger.

Vi lever i en kultur, hvor økonomi sjældent er noget, vi taler med venner, familie eller andre om, - og hvis vi gør, så er det som regel kun et udsagn om, hvor godt det går. De fleste føler derfor, at de står meget alene, når de økonomiske problemer melder sig.

Læs hele nyhedsbrevet
 

Lider pengeinstitutterne af dårlig hukommelse?

Når man følger de forskellige meldinger fra pengeinstitutterne, får man nemt den opfattelse, at de ikke har nogen særlig god hukommelse, eller også tror de måske, at resten af samfundet ikke evner at huske tilbage, men i denne digitale verden er det nemt at finde tidligere udtalelser.

Læs hele nyhedsbrevet
 

Hvad gør man, når regningerne ikke kan betales?

Langt de fleste af os har været ude for en situation, hvor der ikke lige var penge til at betale alle regninger til tiden. I de fleste tilfælde er det en enkeltstående situation, hvor problemet er løst i løbet af en måned eller to, hvorefter vi igen kan betale vores ting til tiden, men nogle af os kommer desværre ud for en situation, hvor problemet ikke forsvinder af sig selv.

Læs hele nyhedsbrevet
 

Er Jyske Banks indtog på realkreditområdet godt for konkurrencen?

Mit umiddelbare svar på spørgsmålet er et klart og rungende NEJ.

Læs hele nyhedsbrevet
 

Skilsmisse - de økonomiske udfordringer

En skilsmisse er en voldsom begivenhed for alle, idet der udover de følelsesmæssige og familiemæssige udfordringer, også er er store økonomiske udfordringer, når man skal gå hver til sit.

Læs hele nyhedsbrevet
 

Har vi fortsat verdens bedste system for finansiering af boliger?

Vi roser traditionelt altid vores realkreditsystem som værende verdens bedste, og med god grund. Andre roser det også, f.eks. George Soro (amerikansk investor/storspekulant), der normalt ikke har noget positivt at sige om gamle finansielle institutioner.

Læs hele nyhedsbrevet

 Bliv kontaktet af os

Det koster ikke noget

Aftal et møde med os, hvor vi helt uforpligtende kan drøfte dine muligheder.

Kontakt os

Menu

AktivFinans
Severinsminde
Severinsmindevej 6
4420 Regstrup

IVS CVR-nr. 3583 0758