fbpx Har vi fortsat verdens bedste system for finansiering af boliger? | AktivFinans – din økonomiske rådgiver

Du er her

Har vi fortsat verdens bedste system for finansiering af boliger?

Har vi fortsat verdens bedste system for finansiering af boliger?

Nyhedsbrev juli 2014

Vi roser traditionelt altid vores realkreditsystem som værende verdens bedste, og med god grund. Andre roser det også, f.eks. George Soro (amerikansk investor/storspekulant), der normalt ikke har noget positivt at sige om gamle finansielle institutioner.

Dansk realkredit har igennem rigtig mange år sikret billig finansiering af boliger, idet systemet har gjort, at køberne af de obligationer, der ligger bag finansieringen, har været villige til at give en høj pris for obligationerne. Samtidig har man været i stand til at have et meget billigt system kørende, således at administrationsbidraget også har været lavt.

Oprindeligt var realkreditsystemet baseret på foreningstanken, men sådan er det ikke mere, idet realkreditten i dag ejes af 3 storbanker - Danske Bank (Realkredit Danmark), Nordea Bank (Nordea Realkredit) og Nykredit (Nykredit/Totalkredit).

Oprindeligt var formålet at sikre billig finansiering til alle danske boligejere, men det er det ikke mere. Vi har aldrig haft så høje administrationsbidrag, som vi har i dag. Formålet i dag er - dels at være indtjeningsgivende, jo mere jo bedre, - og dels er det et redskab i de 3 bankers fortsatte kamp om at blive endnu mere dominerende i Danmark.

Som tidligere nævnt har vi set stærkt stigende administrationsbidrag og samtidig ser vi en udvikling, hvor realkredit ikke mere er for alle danskere.

Først så vi en udvikling hvorefter realkreditlån skulle have en vis størrelse for at være interessant for realkreditten, og nu ser vi, at en stadig større del af Danmarks boligejere, der ikke kan få realkreditlån – det såkaldte ”udkantsdanmark”. Der er efterhånden en meget stor del af Danmarks boliger uden for byerne, hvor det ikke er muligt eller i hvert fald meget vanskeligt at få realkreditlån.

Tidligere kunne den enkelte boligejer vælge realkreditinstitut uafhængig af valg af pengeinstitut, men sådan er det ikke mere. Du kan ikke få lån i Realkredit Danmark, hvis ikke du er kunde i Danske Bank. Du kan ikke få lån i Nordea Realkredit, hvis ikke du er kunde i Nordea Bank. Du kan ikke få lån i Totalkredit, hvis ikke du er kunde i et af de mindre pengeinstitutter, som Totalkredit samarbejder med. Nykredit er fortsat åben for lån til folk, der ikke er kunder i Nykredit Bank, men det bliver også stadig sværere.

Reelt er det sådan i dag, at beslutninger om realkreditlån ikke ligger i realkreditinstituttet mere, men i banken. Dette indebærer reelt, at hvis man af forskellige årsager er blevet uenig med sin bank, giver det også problemer omkring ens realkreditfinansiering.

Heldigvis har det været sådan, at et realkreditlån ikke kan opsiges, så længe ydelserne bliver betalt, modsat banklån hvor banken formelt uden begrundelse kan opsige et lån med kort varsel. Sidstnævnte har jo i årtier kun været betragtet som en teoretisk risiko, men det har krisen vist os alle, at det er det ikke længere. Rigtig mange mennesker har været udsat for, at deres lån i banken er blevet opsagt, uden at de har misligholdt lånet. I de fleste tilfælde fordi banken var i problemer og havde brug for pengene.

Dette forhold betyder også, at når man først har fået sit realkreditlån, kan man bagefter frit skifte bank uden at det kræver ændringer på realkreditten.

I dag er det sådan, at mange mennesker reelt er bundet til deres realkreditinstitut, idet værdifaldet på huset har gjort, at det ikke er muligt at skifte realkreditinstitut. Men heldigvis kan de fortsat skifte pengeinstitut, selvom der fortsat er manglende konkurrence mellem pengeinstitutterne, hvilket i praksis vanskeliggør et skifte.

Det er vigtigt, at politikerne griber ind og sikrer, at realkreditinstitutterne og bankerne igen bliver adskilt, således at realkreditinstitutterne igen bliver en konkurrent til banken og ikke et produkt i banken.

Med venlig hilsen

Flemming Thorslund
Partner

 

Læs også vores andre nyhedsbreveBliv kontaktet af os

Det koster ikke noget

Aftal et møde med os, hvor vi helt uforpligtende kan drøfte dine muligheder.

Kontakt os

Menu

AktivFinans
Severinsminde
Severinsmindevej 6
4420 Regstrup

IVS CVR-nr. 3583 0758