fbpx Løste opgaver - Skilsmisse | AktivFinans – din økonomiske rådgiver

Du er her

Løste opgaver - Skilsmisse

Løste opgaver - Skilsmisse

Et ægtepar omkring de 40 år, bosiddende i hovedstadsområdet, var kommet frem til den erkendelse, at de skulle skilles. 

Parret havde 3 børn, og det var et meget stort ønske for dem begge, at hun kunne blive boende i huset med børnene.

Parret henvendte sig til os, idet de gerne ville have vores hjælp til at få undersøgt om det økonomisk kunne lade sig gøre, at hun blev boende i huset.

Efter vi havde udarbejdet konsekvensberegning såvel skattemæssigt som budgetmæssigt, var vi enige om, at det godt kunne lade sig gøre for hende at blive boende i huset.

Vi har nu fået en aftale på plads med både kreditforeningen og banken, hvorefter hun overtager huset til det, der skyldes i huset, og han bliver helt frigjort, således at det fremover alene er hende, der er ejer huset.

Honoraret til os blev kr. 12.500 + moms.
 

Et par i starten af 40’erne havde i 2006 købt hus i Københavnsområdet, men var i 2013 kommet frem til, at de ikke længere skulle fortsætte med at leve sammen.

Den naturlige løsning ville være at sælge deres hus, men pga. prisfaldet på ejendomsmarkedet ville dette indebære et tab på kr. 1 mio., hvilket ville medføre, at de ville stå tilbage med en gæld, de ikke ville være i stand til at betale.

Efter knap et års forhandlinger er det nu lykkedes os at få lavet en aftale med Arbejdernes Landsbank, sådan at rente og afviklingsbestemmelserne er tilpasset, og herunder er lånet hos Arbejdernes Landsbank blevet opdelt i to, så det er muligt for ham at blive i huset, og hun har fået et lån i en størrelsesorden, hun er i stand til at afvikle over tid.

Så i stedet for et salg af ejendommen, hvilket ville betyde et meget stort tab for parret, og sandsynligvis også ville blive efterfulgt af en personlig "konkurs" for dem begge, er det lykkedes at få tingene på plads, således at parret på en ordentlig måde kan komme videre i tilværelsen hver for sig.

Honoraret til os incl. udarbejdelse af bodelingsoverenskomst samt tinglysning af overdragelse af ejendommen til ham udgjorde kr. 25.000 + moms.


Vi blev i efteråret 2012 kontaktet af et ægtepar midt i 40-erne. De havde valgt at gå fra hinanden, men havde et hus sammen, ligesom de var fælles om nogle banklån. De havde igennem en længere periode haft en dialog med banken, hvor de kun havde fået det råd, at de måtte sælge huset. Efter de havde accepteret, at prisen blev sat ned 2 gange - men uden resultat, og banken havde rådet dem til endnu engang at sætte prisen ned, henvendte de sig til os og bad om hjælp til at få løst problemet.

Det er nu lykkedes, og resultatet kan deles i 2 faser. I første fase fik vi accept på, at hun kunne overtage huset svarende til det beløb, de skyldte til realkreditinstituttet, men banken fastholdte, at de skulle være fælles om det beløb, de skyldte banken. I anden fase har vi fundet en ny bank til dem begge, således at de hver har fået deres egne lån, svarende til halvdelen af det beløb, de skyldte til banken.

I stedet for en fremtid med en meget stor gæld og intet hus, og en konstant diskussion og/eller overvejelse omkring betaling af gælden, er det nu lykkedes os at bringe parret i en situation, hvor de hverken skal overveje, drøfte eller skændes om det økonomiske, men kan koncentrere sig om at få mest muligt ud af deres nye tilværelse - i første omgang som singler. Hun har huset og et banklån, og han har et banklån. Begge parter har nu en helt normal tilværelse, hvor de begge kan koncentrere sig om at komme videre.

Derudover fik vi på plads, at hun som enlig forsøger er berettiget til yderligere børnebidrag fra Staten på kr 20.000 om året, og han har fradragsret svarende til en skattebesparelse om året på kr 12.000.

Det er en proces, der har taget godt 9 mdr. og udgiften til os har været ca. kr. 15.000 + moms.

Vi blev i november 2016 kontaktet af en kvinde, der ville have vores hjælp. Hun og hendes eksmand ejede en lille perle af en landejendom sammen. De var blevet skilt for nogle år siden, men banken ville ikke lade kvinden overtage ejendommen, og de ville heller ikke lade hende få rentefradraget, selvom de var bekendt med, at det var hende, der betalte alle udgifter på ejendommen - også kreditforeningslånet og banklånene, som der var i ejendommen.

Kvinden bad os om hjælp til at kunne overtage ejendommen, og vi kontaktede pengeinstituttet og forsøgte at forhandle med dem, men de ville ikke samarbejde.

Vi fandt et andet pengeinstitut til hende, hvor hendes løn går ind, og hun stoppede med at betale sine ydelser til det tidligere pengeinstitut, og sagen overgik derfor til bankens inkassoafdeling, og først herefter fik vi en aftale på plads, så kunden i dag er eneejer af ejendommen.

Det har taget 16 mdr. at få sagen på plads, og det skabte en masse frustration hos kunden, der er af den gamle skole, hvor man betaler det man skylder. Det kom hun også til, men hun fik også sin perle af en ejendom som var hendes ønske.

Honoraret til os blev kr. 25.000  incl. moms

 

 

 

Kontakt os

Vil du have hjælp med at løse de økonomiske problemer? Klik herBliv kontaktet af os

Det koster ikke noget

Aftal et møde med os, hvor vi helt uforpligtende kan drøfte dine muligheder.

Kontakt os

Menu

AktivFinans
Severinsminde
Severinsmindevej 6
4420 Regstrup

IVS CVR-nr. 3583 0758