fbpx Tvangsauktion | AktivFinans – din økonomiske rådgiver

Du er her

Tvangsauktion

Tvangsauktion

Nyhedsbrev august 2017

I dette nyhedsbrev tager vi emnet tvangsauktion op.

Vi er tit involveret i sager, hvor nye kunder henvender sig forud for en truende tvangsauktion og i langt de fleste tilfælde har vi held med at undgå tvangsauktionen. Vi oplever ofte, at mange opfatter en tvangsauktion som uundgåelig, når først den truer, og denne opfattelse vil vi gerne have ryddet af vejen blandt andet via dette nyhedsbrev.


Hvad er en tvangsauktion?

Når du køber en ejendom, vil langt de fleste boligejere låne penge til finansiering af deres ejendom hos en kreditforening. Samtidig med at kreditforeningen låner dig penge, tager de pant i ejendommen, så de på den måde sikrer sig de flest mulige penge, hvis ejendommen sælges.

Hvis du ikke betaler forfaldne renter og afdrag til tiden, kan kreditor (panthaver) begære ejendommen solgt på en tvangsauktion, der foregår i fogedretten.

Det samme gælder, hvis du ikke betaler din ejendomsskat eller brandforsikring. For ejendomsskattens vedkommende, vil det være SKAT, der begærer din ejendom solgt på tvangsauktion. Du kan også risikere at andre via et udlæg begærer din ejendom på tvangsauktion, men det er dog sjældent, selvom der ofte trues med det.

Når en ejendom sælges på tvangsauktion, bliver den som regel handlet til et beløb, der ligger langt under markedsprisen, så ofte får en eller flere panthavere kun en del af deres tilgodehavende - eller slet ingenting.

Gælden til de kreditorer, der ikke får dækket deres pant i ejendommen, bliver slettet i tingbogen. Men du skylder stadig pengene, og denne gæld forældes - medmindre kreditor/panthaver foretager sig noget efter tvangsauktionen - efter 10 år.

Hvad er konsekvenserne af en tvangsauktion?

Hvis din bolig bliver solgt på tvangsauktion, får det nogle meget ubehagelige konsekvenser for dig og din familie.

Først og fremmest skal du og familien finde en anden bolig, da du rent juridisk skal være ude af ejendommen kl. 12:00 den dag, hvor ejendommen sælges på tvangsauktion, men rent praktisk kan man dog i de fleste tilfælde aftale med den nye ejer, at man kan blive boende i X antal dage.

Men da du jo ikke ved, hvem der køber ejendommen, og om du kan aftale at blive boende i en kort periode, skal du og familien være parat til at rykke ud af huset senest kl. 12:00 på tvangsauktionsdagen.

Rent psykologisk er det et kæmpe pres for både dig og familien, når I skal flytte fra en bolig på den måde, ligesom forløbet op til tvangsauktionen er meget hårdt, og det kan ikke undgås, at hele familien bliver påvirket af situationen.

Herudover vil du i mange år have en gæld at slås med, da tvangsauktionen påfører dig en betydelig gæld, og tvangsauktionen sender dig også direkte i RKI, og det kan derfor være meget svært rent økonomisk at komme på rette fode igen, så derfor bør du gøre alt for at undgå en tvangsauktion.

Hvis jeg ikke kan betale min termin, hvad kan jeg så gøre?

Arbejdsløshed, skilsmisse og sygdom er typisk årsagen til, at ejendomme går på tvangsauktion, Men også køb af ny bolig, inden salget af den tidligere bolig er på plads, kan være skyld i det.

De fleste tvangsauktioner kan dog afværges, men det kræver, at du ikke ignorerer brevene fra kreditorerne og fogedretten.

Kontakt dine kreditorer og sæt dem ind i sagen, og fortæl dem om din situation, og at du gerne vil finde en løsning.

De fleste kreditforeninger vil ofte være indstillet på enten at finde en mere lempelig afdragsordning eller, hvis det er muligt, give dig lån i eventuel friværdi. Kan dette ikke lade sig gøre pga. din aktuelle situation, vil de måske give dig en passende tid til at sælge ejendommen, så du kan betale det meste af din gæld.

Långiverne har også en interesse i at undgå en tvangsauktion, da det i mange tilfælde vil give dem et ikke ubetydeligt tab.

Det vigtigste er dog, at alle reelt har en interesse i en anden løsning end i tvangsauktion, men det kræver dialog og jo før jo bedre.

Hvordan er forløbet af en tvangsauktion?

Det første skridt er, at kreditor/panthaver via en advokat skal sende et inkassobrev om kravet. Dernæst skal han tage udlæg i din ejendom. Du bliver orienteret om dette pr. brev af fogedretten.

Dernæst indleverer advokaten en begæring om tvangsauktion, hvorefter retten tilbyder et vejledningsmøde, hvor du får rådgivning i, hvordan du rent praktisk kan undgå en tvangsauktion, og du vil som regel blive tilbudt en frist på 4 uger til at afværge tvangsauktionen.

Samtidig kan fogedretten, hvis de skønner, at det er nødvendigt, tildele dig en beskikket advokat, som skal hjælpe dig med at undersøge mulighederne for at undgå en tvangsauktion ved at forhandle med dine kreditorer.

Afværges auktionen ikke ved de efterfølgende forhandlinger, bliver den annonceret i Statstidende og andre steder på internettet.

I perioden op til tvangsauktionen har du kun pligt til at give adgang til din bolig i forbindelse med én fremvisning - og såfremt du ikke lukker op, kan fogedrettens repræsentant tilkalde assistance fra en låsesmed. Det er dog ingen dårlig idé at lade interesserede købere komme ind og se boligen. For jo højere pris boligen kan indbringe

på tvangsauktionen, jo mindre vil restgælden være, når auktionen er gennemført.

Hvis ikke du synes den pris, der opnås på 1. auktion, er tilfredsstillende, har du ret til at begære 2. auktion, der vil blive afholdt inden for 4 uger. Dette er meget almindeligt og er snarere reglen end undtagelsen. Hvis der ikke opnås en højere bud på 2. auktion, vinder budgiveren fra 1. auktion tvangsauktionen og køber dermed ejendommen.

Herefter afregner rekvirenten/advokaten/køber med kreditorerne, og al pant i ejendommen slettes af tingbogen. Hvis der stadig er udestående gæld, hæfter du personligt for den. Efter auktionen vil den nye ejer kunne kræve, at du flytter fra ejendommen - om nødvendigt med assistance fra foged og politi.

Kan du afværge en tvangsauktion?

Ja!

Som det fremgår af ovennævnte er det en lang proces med mange trin – som hovedregel 6-9 måneder. Du kan helt frem til 5 min. før auktionen få den afværget ved at betale eller indgå en aftale med den kreditor, der har begæret auktionen, men jo senere det sker, jo flere omkostninger skal der i givet fald betales.

Det er en kompliceret proces, og det sker i en situation, hvor man er meget presset - også psykisk, hvorfor det kan være en rigtig god idé at søge hjælp til at finde en løsning – jo før jo bedre.

Har du ikke selv overskud til at gå i dialog med kreditforeningen eller banken, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan tage dialogen med dem.

Vil du vide mere om, hvad det betyder for dig, er du velkommen til at kontakte os.

  • Ring på tlf. 2970 6655
  • Send en mail til: mail [snabel-a] aktivfinans.dk
  • Benyt vores kontaktformular her på siden


Bliv kontaktet af os

Det koster ikke noget

Aftal et møde med os, hvor vi helt uforpligtende kan drøfte dine muligheder.

Kontakt os

Menu

AktivFinans
Severinsminde
Severinsmindevej 6
4420 Regstrup

IVS CVR-nr. 3583 0758